מדוע דואר ישראל משחירה את פירוט הכנסותיה בדו”חות הכספיים?

בעשר השנים האחרונות, פירוטים מרכזיים בדו”חות הכספיים של דואר ישראל מושחרים | מדוע מידע זה מוסתר? ולמה החברה מסרבת להגיב לדברים? | הדואר היא חברה ממשלתית, כלומר היא שייכת לכולנו.

| ניר בן-צבי |

עברנו על הדו”חות הכספיים של הדואר מהשנים האחרונות (2012, 2014, 2015, 2016; הדו”ח של 2013 לא פורסם בפומבי) ומצאנו כי בכל אחד מהדו”חות הללו הבאור (פירוט) בעבור מספר סעיפים הושחר: “זכאים ויתרות זכות”, “הכנסות ממכירות ומתן שירותים” ו- “הכנסות אחרות, נטו”.

וזה לא הכל: בדו”חות של 2012 ו- 2014 הושחר פירוט אחד נרחב במיוחד העוסק ב- “התחייבויות תלויות והתקשרויות”. בדו”חות של 2015 ו- 2016 הבאור הזה פשוט נעלם לחלוטין מהדו”ח שפורסם (חסרים 15 עמודים! המסמך קופץ ישירות מעמוד 61 ל- 77).

ב- 2012 פרסם סיון איזסקו בדה-מרקר (בהתייחס לדו”חות החברה לשנת 2011) כי הסיבה להשחרה בזמנו הייתה חובות בגובה 64 מיליון ש”ח לעובדי קבלן – אותן הדואר קיווה שלא לשלם בזכות התיישנות הדרגתית על זכות התביעה של העובדים: https://www.themarker.com/markets/1.1691882

השערה זו מזעזעת בפני עצמה, אך לא בטוח שהיא מסבירה את מלוא היקף ההשחרות בדו”חות שפורסמו בחמש השנים שחלפו מאז.

בדואר בחרו שלא להעביר תגובה לפנייתנו בנושא (למרות 4 מיילים ו- 2 שיחות טלפון). בנקודה זו שווה להזכיר: דואר ישראל היא חברה ממשלתית, כלומר היא שייכת לכולנו – הציבור.

מרשות החברות הממשלתיות נמסר: “בהתאם לדין הקיים, החברות הממשלתיות אינן מחויבות בפרסום הדוחות הכספיים לציבור. עם זאת פעלה הרשות מול הדירקטוריונים של החברות על מנת לפרסם את הדוחות הכספיים לציבור, וזאת לשם הגברת השקיפות. הדוחות האמורים מפורסמים באתר הרשות. פרסום הדוחות הינו באחריות ובאישור הדירקטוריון של החברה וכחלק מהפרסום, לחברות קיימת זכות להשמיט מידע בהתאם לחוק חופש המידע (סעיף 9) מסיבות מגוונות ולא רק משקולי ביטחון המדינה כפי שציינת במכתבך. החברה השמיטה את המידע מסיבות מסחריות. ככל שנדרשים נימוקים פרטניים, יש לפנות ישירות לחברה”.

האם אתם יודעים מה הדואר מסתיר בסעיפי ההכנסות המושחרים? כתבו לנו: [email protected]
אם יש ברשותכם מידע קונקרטי, תוכלו גם להשתמש בתיבת ההדלפות הסופר-מאובטחת שלנו בכדי להעבירו: https://keren.press/leaks

לצפייה בדו”חות המלאים של הדואר: http://mof.gov.il/GCA/Reports/Pages/SearchReport.aspx

 

הגב

Be the First to Comment!

Notify of
avatar