“תזכיר לי” – הקלות בחוק השקיות

הממשלה לוקחת צעד אחורה בחוק השקיות ■ “תזכיר לי” – פינה קבועה בה נתמצת תיקוני חוק ממשלתיים שכולנו מפספסים בגלל השם המרדים “תזכיר חוק”.

| עידן בנימין, תחקירן קרן התחקירים |

נראה כאילו הוא תמיד היה פה – חוק השקיות.

לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, לפני החוק, שקיות ה”גופיה” (אלו עם הידיות) היוו כ- 25% מנפח הפסולת בישראל וכ- 10% ממשקלה הכולל! בכדי לצמצם את השימוש בשקיות ולהפחית מהזיהום, החל מינואר נכנס לתוקף חוק השקיות שאסר על חלוקה בחינם של שקיות גופיה. החוק גם כן חייב עובי מינימלי לשקיות שנמכרות בתמורה לעשר אגורות (כך שניתן יהיה לעשות בהן שימוש חוזר).

בכדי לקדם את החוק ולעזור לרשתות השיווק לחנך את הציבור, חולקו שקיות נשיאה רב-פעמיות בסופרמרקטים. לצד זאת הכניסו לחוק שורה של קנסות לרשת שתעבור עליו – אלה נעים בין אלפיים עד עשרים אלף ש”ח.

עכשיו, מבקש המשרד לרכך את הקנסות.

בין ההקלות המוצעות:

(1) בעבר ניתן היה להטיל קנס על הרשת בגין חלוקה של שקית פלסטיק בודדת. מעתה, הפרה תחושב תקופה של 3 חודשים לפי כמות השקיות שחולקו. כלומר, חנות תוכל לחלק במשך 3 חודשים מאות אלפי שקיות ותקבל קנס מוגבל של כמה עשרות אלפי שקלים על השקיות כולן.

(2) הפחתה של עד 50% מהקנס בהתחשב בהתנהגות החנות. כך לדוגמא אם קיבלה חנות “רק” פעם אחת קנס על אותה עבירה בשנתיים האחרונות, תקבל הקלה בגובה 10% מהקנס. אם היא דיווחה לממונה על ההפרה והפסיקה אותה מיוזמתה, תתקבל הנחה של 30% מגובה הקנס. שילוב של שתי נסיבות או יותר תביא הקלה של 50%!

מתן הקלות לרשתות גדולות עלולה לרוקן את החוק מתוכנו ולהביא ל”כלכלת קנסות” בה יוכל לחשב בעל הרשת: האם עדיף לי לחלק שקיות דקות וזולות ולשלם קנס תקופתי, או לשמור על החוק ולרכוש שקיות עבות כפי שמוטל עליי בחוק?

לצערנו לא נמסר בתקנה מידע על היקף הקנסות כיום ואף לא מצאנו מידע רשמי על השפעת החוק – מידע שהיה מאפשר לחוות דעה מלומדת יותר.

תגובת המשרד להגנת הסביבה:

  1. בנוגע לקנסות מצטברים לעומת כאלה על חלוקת שקית בודדת: “חוק השקיות פועל בהצלחה רבה מזה כשנה ובמהלך תקופה זו הופחת השימוש בשקיות בקמעונאים הגדולים (עליהם חל החוק) ב- 80%. מאז תחילתו של חוק השקיות לא הוטלו עיצומים כספיים, מאחר וקיימת חובה להתקין תקנות הפחתה טרם הטלת עיצומים. תקנות ההפחתה לחוק השקיות פורסמו בתאריך ה- 31 באוקטובר 2017 להערות הציבור, וכל אזרח מוזמן להעיר הערותיו ישירות לנוסח התקנות באמצעות אתר התזכירים הממשלתי. מדובר בהוראה גורפת שאינה ייחודית למשרד להגנת הסביבה התקפה לכלל החוקים בהם קיים פרק עיצומים כספיים, ובלעדי התקנות לא ניתן להטיל כלל עיצומים. תקנות ההפחתה לחוק השקיות דומות בעיקרן לתקנות הפחתה שנקבעו בחוקים סביבתיים קודמים, ובהם חוק האריזות, חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, חוק מרשם פליטות לסביבה (חוק PRTR) ועוד. תקנות ההפחתה מסדירות בין היתר את האיזון הנדרש בין גובה העיצום הכספי שייצור הרתעה מול הקמעונאים הגדולים, לבין אי-הסבירות בהטלת עיצום כספי על כל שקית נשיאה בודדת.”
  2. בנוגע לנסיבות בהן מתקיימת הפחתה בגובה הקנסות: “חוק השקיות כולל הוראות שונות הנוגעות להפרת הוראות החוק, ובכלל זה האפשרות להטיל עיצום כספי מוגדל בגין הפרות נמשכות והפרות חוזרות, וכן מנגנונים לגביית היטל שלא שולם באמצעות המרכז לגביית קנסות, והמשרד להגנת הסביבה ינקוט בכל האמצעים שברשותו לאכיפתו. המשרד אף מפרסם כל מקרה של הטלת עיצום כספי, ובכלל זה את פרטי המפר וסכום העיצום.”

יש לכם השגות על תזכיר החוק המדובר? זה השלב בו הציבור יכול להשפיע! היכנסו לאתר הממשלתי והעירו.

למרבה הצער, היכולת להגיב פועלת כיום רק בגרסאות מיושנות של דפדפן אקספלורר שלא קיימות עוד (באמת). אין לכם? מוזמנים לכתוב פה בתגובות את הערותיכם ואנו נעבירן במרוכז.

קישור לתזכיר המלא: http://www.tazkirim.gov.il/Tazkirim_Attachments/43589_x_AttachFile.docx

 

פינות קודמות בסדרת “תזכיר לי”:

הגב

1 Comment on "“תזכיר לי” – הקלות בחוק השקיות"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
דור
Guest
Rate this item:1.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00Submit Rating No votes yet. Please wait... חוק מיותר, עוד טלאי באוסף הטלאים הפרטאצ’י של המיחזור בישראל. במקום שריות גופיה קונים יותר שקיות זבל.. ומיחזןר הפלסטיק? בקבוקים גדולים בנפרד, בקבוקים קטנים בפקדון בנפרד אריזות בנפרד, ומה עם קלקר?… הגיע הזמן לראייה כוללנית של נושא המיחזור: לפזר במרחק של עד 200 מטר פינות מיחזור: מתכת זכוכית בד, בגדים נעליים פלסטיק וכל חומר פולימרי אחר, כולל מה שלא יודעים מה מקומו. פסולת רטובה.