רעיון כללי

ייסוד דף עצמאי בו הציבור בוחר את מה לחקור ועל מה לשפוך אור. נגייס מימון לאותם תחקירים וכתבות עומק שיש באפשרותנו לבצעם, ונדאג לפרסומם בקנה מידה רחב.

45% מהתרומות לקרן יוקצו לתחקירים וכתבות עומק שהציבור יבחר.

45% יחולקו בצורה שווה לשם לחיזוק כלי התקשורת שמנהלים אותה: תומר אביטל ממאה ימים של שקיפות, טל שניידר מהפלוג, המקום הכי חם בגיהנום, הכלכלה האמיתית, העין השביעית, חדר המצב, והחיבור.

10% ישמשו להוצאות שוטפות (תחזוק עמותה, רואה חשבון, ייעוץ משפטי וכו'. הקופה המשותפת)

מנגנון כספי

 • דו"ח שקוף בגוגל דוק יתעדכן באופן שוטף – הכנסות ופירוט הוצאות.
 • רואת חשבון מומחית לנושא מסייעת פרו בונו בניהול כספי הקרן.
 • הוקמה עמותה ומסוף שמאפשר תרומות חודשיות קבועות. חשבון הבנק שאליו מוזרמות התרומות יהיה חשבון העמותה.

עקרונות הקרן

קרן התחקירים מחויבת לפעול בתום לב, תוך שקיפות מקסימלית ודיווח מתמיד לאזרחים והאזרחיות המעורבים בה. התהליך הבסיסי:

 • הציבור מציע תחקירים וכתבות עומק ומדרג אותם באיזור ההצעות
 • במקביל, אפשר לתרום לקרן
 • הצוות המנהל יתכנס לאחר מכן ויבחן את ההצעות המדורגות בראש. נבחר את התחקירים וכתבות העומק שקיבלו את הציון הגבוה ביותר אלא אם נסיק שהם לא ישימים (לדוגמא אם עקב כתיבת ההצעה מושאי התחקיר ייכנסו לבונקר ולא יהיה לתחקיר סיכוי, או שהתקציב הדרוש לתחקיר מסוים חריג ולא אפשרי)
 • במידה והצעות ייפסלו – נעבור להצעות הבאות בתור
 • לאחר מכן יופצו 5-10 ההצעות הטובות והמתאימות ביותר לעבודת הקרן – לבחירה סופית של הגולשים. אלו יוכלו לבחור מתוכם את התחקירים וכתבות העומק אותם נבצע.
 • חצי מהכסף שייתרם יוזרם לחיזוק העיתונות העצמאית כמפורט למעלה. החצי השני ישמש למימון התחקירים והכתבות שידורגו בראש כמפורט למעלה.
 • נגבש צוות עיתונאי לכל תחקיר שיזכה לעניין ציבורי. אף אחד לא יעבוד בחינם. ניקח עיתונאי (הגופים המנהלים/עיתונאי מתחיל בצמוד לעיתונאי ותיק וכו'/ בהתאם למה שהציבור ביקש לבדוק ומי שהכי מתאים). העיתונאים יעבדו תמורת שכר ללא קשר לתוצאות.

נותני שירותים:

 • עורכי דין: בשלב זה נקבל ייעוץ משפטי פרו -בונו. לאחר גיוס כספים נשקול שכירת עו"ד
 • רואה חשבון פרו בונו