תזכיר לי

פינה קבועה בה תחקירן הקרן, עידן בנימין, יתמצת תיקוני חוק ממשלתיים שכולנו מפספסים בגלל השם המרדים “תזכיר חוק”